Vi leverer tjenester til møter, konferanser, kurs og event

Vår visjon er å
* lette tilrettelegging og gjennomføring av arrangement
* gjøre arbeidet enklere for deg som arrangør
* bidra til å forsterke arrangementets profesjonelle image


Mange muligheter – Enkle løsninger
Produktspekteret gir deg muligheter til å velge produkter, kvaliteter og løsninger som passer best for ditt arrangement. Tydelige ID-produkter og stort fargespekter gjør det lett å organisere og kontrollere store
publikumsmasser.


Reklameverdi
De fleste av produktene leveres med eller uten trykk. Dette gir ekstra muligheter for markedsføring eller sponsorinntekter.


Økonomi
Ved å overlate for eksempel produksjon av navneskilt til oss, frigjør du egne ressurser til andre oppgaver som må løses internt i bedriften. Noen av produktene våre går direkte på økonomi, blant annet serveringsbonger som sikrer at kun dine gjester får servering på din regning eller servering i hht hva de har betalt for. Det er også lønnsomt å bruke en leverandør, så slipper du å bruke tid på å forholde deg til flere bestillinger og leveranser.


Bakgrunn
Vi har lang erfaring med tilrettelegging og gjennomføring av ulike arrangement - fra små møter med 10 deltakere til konferanser og firmafester med over 500 deltakere samt event og reiser.. I tillegg har vi en rekke ganger deltatt i planlegging og gjennomføring av internasjonale stevner med opptil 20 000 publikum/500 crew/400 deltakere.


Våre kunder
Våre kunder er alt fra små event til store kongresser, messer og festivaler.