Salgs- og leveringsbetingelser

Bestilling/Ordrebekreftelse
Din bestilling er bindende når den er registrert hos oss. Når vi har mottatt din bestilling, sender vi ordrebekreftelse pr. E-post. Les bekreftelsen nøye og sjekk at den er i overrensstemmelse med bestillingen. Bekreft tilbake pr E-post om den er OK for videre behandling eller gi beskjed om eventuelle rettelser.

Dersom faktura skal merkes med PO/bestillingsreferanse eller annet, må dette oppgis ved bestilling. Det samme gjelder leverings- og faktura-adresse samt kontaktopplysninger.Priser
Kreativ K. har faste priser på de fleste av varene og tjenestene vi tilbyr. Unntaket er når varen er priset med «pris på forespørsel». Alle priser oppgis eks mva, frakt og ekspedisjonsgebyr.
Totalbeløpet for bestillingen vil fremkomme på ordrebekreftelsen, med forbehold om endringer av antall underveis i produksjonen og/eller frakt/fraktmetode (etter ordre fra kunden).  Levering
Varene leveres i henhold til ordre-bekreftelsen. Såfremt det bestilte produktet er på lager og kunden er berettiget til å få levert varer, vil bestillinger effektueres omgående.
Oppgitt leveringstid baserer seg på våre leverandørers opplysninger. Kreativ K. forplikter seg til å gjøre det som er mulig for at den blir overholdt.

Forsendelser
Varer blir sendt fra oss med Posten eller budbil. Antall forsendelsesdager av-henger av Postens rutiner.

Forsinkelser i forsendelsen
Forsinket levering som er forårsaket av transportør, er utenfor vår kontroll, og vi er derfor ikke ansvarlige for slike hendelser.
Forsinkelser med forsendelser berettiger ikke til annullering av ordre eller erstatning. Så langt det er mulig, tilbyr vi erstatningsvarer for å avhjelpe situasjonen.

Betalingsbetingelser
Leveranser  til nye kunder (førstegangskjøp), privatpersoner og foreninger uten organisasjonsnr, betales ved mottak av faktura. Varen blir sendt straks betalingen er registrert.

Firma og foreninger med organisasjonsnr. har betalingsbetingelser netto pr. 10  dager, dersom ikke annet er avtalt. Faktura sendes pr E-post. Forfallsdato står på fakturaens forside.
Ved forsinket betaling sendes purring, og det påregnes 9,5% rente og et   purregebyr på kr 69,-. Dersom betalingsfristen på purringen ikke overholdes, vil saken bli sendt til inkasso.

Spesielle betingelser
Ved spesialbestillinger av armbånd/armbånd med trykk, gjelder (for alle kunder) betalingsbetingelser kontant ved godkjenning av korrektur. Ved ekspressordre gjelder kontant ved bekreftelse av bestillingen.


Ved ordreverdi over NOK 30.000 eller ordre som produseres i Østen, gjelder spesielle vilkår: 50% av den totale ordreverdi faktureres med  forfall ved bestilling/ordrebekreftelse. Resten faktureres med forfall før levering.

Kansellering av produksjonsordre
Følgende regler gjelder:

  • Ved kansellering senere enn 3 uker før produksjonsstart, belastes 20% av ordreverdien
  • Ved kansellering senere enn 2 uker før produksjonsstart, belastes 40% av ordreverdien
  • Ved kansellering 5 arbeidsdager eller senere før produksjonsstart, belastes hele ordreverdien

De samme betingelsene gjelder ved reduksjon av mer enn 50% av antall enheter i hht opprinnelig reservasjon/bestilling.
Dato for produksjonsstart er spesifisert på ordrebekreftelsen.

Reservasjon av produksjonstid for navneskilt/akkrediteringskort, er å regne som en ordre.

For kontrollarmbånd gjelder spesielle betingelser: Ved avbestilling etter at korrektur er sendt, belastes startkostnaden + gebyr på kr 250,- eks mva. Ved avbestilling etter produksjonsstart - ingen refusjon.Reklamasjon
Ved reklamasjon av feil eller mangler ved varen, gis et full reklamasjonsrett etter kjøpsloven. Kjøper bør undersøke leveransen ved mottak og plikter å reklamere straks feilen/mangelen er/burde vært oppdaget, dog senest 1 uke etter mottatt vare.
Feil som ikke rettes under korrekturen, er kundens ansvar og berettiger ikke til reklamasjon.
Reklamasjon må skje skriftlig og med dokumentasjon i form av bilde om mulig.Retur
All retur skal godkjennes av Kreativ K. Det gjelder enten man benytter reklamasjons- eller angreretten eller om det finnes andre årsaker.
Ved feilbestilling av lagervarer, aksepteres retur kun dersom varsel om dette, er gitt innenfor betalingsfristen. Det forutsettes at kjøper bærer alle kostnader knyttet til returen og at varen fremstår som ny/pakningen(e) ikke er brutt, når den mottas av Kreativ K.
Det er ikke returrett på varer med trykk:
Eventuelle feil som kunden ikke retter i korrekturen, anses som feil begått av kunden og er følgelig ikke noe Kreativ K. kan lastes for.
Det er heller ikke returrett på varer som er spesialbestilt.

Uavhentede postpakker
Dersom en sending ikke hentes av mottaker, forbeholder Kreativ K. seg retten til å belaste et gebyr på NOK 250,- og utlagt frakt.


 

Ethvert tilbud og salg er basert på norsk lov. Tvister hører inn under de ordinære domstoler, med Romerike tingrett som verneting.

 

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende fakturaen, vennligst ta kontakt på telefon +47 22 65 54 00 eller E-post.