Crew / Ekstra bemanning

Oppstår det mangel på personell til å ivareta alle oppgaver du som arrangør har, kontakt oss!

Vi har kompetanse til å utføre følgende oppgaver:

  • Motta påmeldinger / Lage navnelister
  • Ta imot gjester/deltakere på flyplassen og henvise til videre transport
  • Innsjekk/registrering ved ankomst konferansen
  • Sekretariat
  • Assistanse / koordinering i forbindelse med transport, aktiviteter eller utdeling av materiell

Vi kan bidra når:

  • det oppstår sykdom
  • arrangement som krever flere ressurser enn dere har
  • ikke har nok bemanning til gjennomføring av flere arrangement som foregår samtidig

 

Kontakt oss på tlf 22 65 54 00 eller E-post. Sammen finner vi den beste løsningen, enten du har behov for hjelp i noen timer eller over en lengre periode.