Orden med BadgeBrett

Orden med BadgeBrett

Fra kaos til oversikt med BadgeBrett

Navneskiltkaos har de fleste arrangører opplevd. Det skaper stress og frustrasjon.

Vi har løsningen: BadgeBrett er super til frakting av ferdigproduserte navneskilt og ikke minst et uvurderlig verktøy til å holde orden og oversikt på registreringsbordet.

Å ha ryddige rekker med navneskilt på registreringsbordet, er en utfordring. Det blir fort kaos etterhvert som gjestene får sine skilt.

Navneskilt med nål/klype er også en utfordring å frakte og ikke minst ta igjen når du ankommer konferansestedet. Ofte må skiltene sorteres på nytt.

Løsningen er vår BadgeBrett! Den har slisser som skiltene settes i og derfor

  • går pakkingen av skiltene raskere
  • kan du sette brettene på bordet uten å måtte sortere skiltene på nytt
  • har du et ryddig registreringsbord fra første til siste deltaker har fått sitt skilt

BadgeBrett har plass til 50 skilt. Brettene er laget i plast og er i utgangspunktet beregnet for engangs bruk, men kvaliteten er god nok for gjennbruk. For mer informasjon, Se her.

15.09.2019 00.00